Hurma Nedir?

Hurma Nedir?
Türkçe’ye Farsça’dan geçen hurma kelimesi değişik lehçelerde hörme ve kurma şeklinde de telaffuz edilir. Hurma ile ilgili kelime ve tabirler bakımından en zengin dil Arapça’dır ve bu vokabüler içinde en fazla ağacı için nahl, meyvesi için temrin kullanıldığı görülür.
Temr İbrânîce’de tamar şeklindedir. Eski Ahid’de yer adı olarak geçen baal-tamar da “hurma sahibi” anlamına gelir ; taşa işlenmiş hurma ağacı …Daha fazlasını oku